Desenvolupament

q

Clau

La investigació i el desenvolupament tenen un paper clau en la nostra estratègia, per aconseguir l’objectiu de portar al mercat una proposta innovadora que ajudi a les organitzacions a assolir el màxim rendiment.

Desenvolupament

Desenvolupament de programari a mida; segons les especificacions de cada client on es seleccionen quins són els mitjans, el suport i la tecnologia (Java, Jboss,.NET,UML,ICEfaces,etc.) més adients per a cada projecte. També disposem de programari propi adequat a les necessitats del país: Nòmina, Auto Venda, Remesa Electrònica, etc.

q
q

Business Process Outsourcing

(BPO) oferim a les organitzacions la possibilitat d’obtenir beneficis clarificats i quantificats al concentrar el talent de recursos propis en les funcions estratègiques i externalitzar les funcions més operatives.

Formacions

En col·laboració amb diverses empreses especialitzades en serveis de formació i e-learnig, oferim una metodologia exclusiva basada en l’elaboració de plans de formació a mida.

q